OCD

Title: OCD

Material: Cotton thread, furniture, wood, glass.

Dimensions: Various size.

Year: 2011-2016

Installation that changes depending on place and time.

Tvångssyndrom, OCD, Obsessive-compulsive disorder. Tvångssyndrom är när en person lider av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Tvångstankar är återkommande, ofrivilliga tankar som är svåra eller omöjliga att slå bort. Tvångshandlingarna lindrar, åtminstone tillfälligt, den ångest som tvångstankarna orsakar. (Källa: Vårdguiden)