Artist statement

I min konst bygger tråden historier och verken kretsar kring skörhet, sårbarhet, existens, rum och kropp. Jag undersöker allmänmänskliga tillstånd och försöker ge dem form och struktur. Mycket i de färdiga verken, men även i min arbetsprocess, handlar om kontroll och avsaknaden av kontroll. En central del i mitt konstnärskap är tillvägagångssättet i byggandet av mina skulpturer, jag har utvecklat en teknik som gör det möjligt att forma och skulptera med textilfibern. Undersökningen som jag kallar ”Fyller tomrummet med stygn” är en ständigt pågående och närvarande process i det konstnärliga arbetet.

Jag finner ofta inget intresse av att sätta en skiljelinje mellan mig som person, det som jag är med om i min vardag, och det jag uttrycker i mina skulpturer eller använder som byggstenar till mina skulpturer. Jag ser mig själv och mina upplevelser som en tillgång och som en ständig källa till inspiration åt den konstnärliga processen. Att använda upplevelser, betraktelser eller känslotillstånd för att bygga form finner jag intressant, berikande och ofta livsnödvändigt.

Biografi

Jessica är verksam konstnär i Göteborg, Sverige. Hon har en masterexamen i Textil konst, 2007–2012, från Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Dessförinnan studerade hon tre år skulptur på Dômen konstskola och har även en fil kand. i Genusvetenskap. År 2015 fick hon IASPIS/Konstnärsnämndens ettåriga Londonstipendie. Efter ett år i London följde hösten 2016 ett tre månaders långt Artist in Residence på Stenebyskolan i Dalsland.